ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ–ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Ποιοι είμαστε
Είμαστε η "ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.", ΑΦΜ: 094085549, η οποία εδρεύει στα Χανιά, οδός Λεωφ. Σούδας 245, ΤΚ 73100, email info@suzukichania.gr, τηλ. 2821096026. Κύρια δραστηριότητα μας είναι η εμπορία επιβατηγών αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και λοιπών συναφών με το είδος εξαρτημάτων, καινούργιων και μεταχειρισμένων, η λειτουργία συνεργείου επισκευής, η εκπροσώπηση και παροχή τραπεζικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, η εκπροσώπηση και παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων καθώς και η χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων.
Στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Εταιρεία μας συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.
Βασική αρχή της Εταιρείας μας είναι ο σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η έκδοση ενημερώθηκε στις 16/01/2019.

1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Προσωπικά δεδομένα, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με ένα άτομο, από το οποίο δύναται να αναγνωριστεί αυτό το άτομο. Δεν περιλαμβάνει ανώνυμα δεδομένα, όπου δηλαδή έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα του ατόμου (πχ. έχουν κρυπτογραφηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα).

Ενδέχεται, επομένως, να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να μεταφέρουμε διάφορα είδη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

 • Τα στοιχεία ταυτότητας, περιλαμβάνουν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, το όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, την οικογενειακή κατάσταση, τον τίτλο, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο.
 • α στοιχεία επικοινωνίας, περιλαμβάνουν ενδεικτικά την διεύθυνση, την οδό, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο
 • Τα οικονομικά στοιχεία, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον αριθμό λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας.
 • Τα δεδομένα συναλλαγών, περιλαμβάνουν ενδεικτικά λεπτομέρειες των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.
 • Τα δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις προτιμήσεις σας για τη λήψη μάρκετινγκ από εμάς και εταιρείες που μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για σκοπούς μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

2. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μπορείτε να μας δώσετε τα Στοιχεία Ταυτότητας, Στοιχεία Επικοινωνίας, Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Συναλλαγών, συμπληρώνοντας έντυπα, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο.

Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν:

 • Υποβάλλετε αίτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Επισκέπτεστε έναν από τους ιστοτόπους μας.
 • Πραγματοποιήστε επίσκεψη στο συνεργείο μας για την παροχή υπηρεσίας ή συμβουλής ή βοήθειας ή παροχής δωρεάν υπηρεσίας (εγγύηση).
 • Εγγραφείτε στην υπηρεσία ή στις δημοσιεύσεις μας.
 • Κάνετε κράτηση μιας υπηρεσίας.
 • Ζητήστε ένα φυλλάδιο ή άλλο μάρκετινγκ που θα σας αποσταλεί.
 • Συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα.
 • Στείλετε email


3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς :

α) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (πχ. για την υποβολή προσφοράς για την αγορά οχήματος/ων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την διενέργεια test drive κλπ.)
β) εφόσον συνάψετε σύμβαση με την εταιρεία μας (αγορά οχήματος, μίσθωση κλπ.), για την εκτέλεση της σύμβασης, για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και την εν γένει εκπλήρωση όλων των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας
γ) για έρευνα ικανοποίησης πελάτη, για στατιστικούς λόγους και για την εν γένει βελτίωση της εταιρείας μας και της σχέση μας μαζί σας
δ) εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε όχημα με χρηματοδότηση, για τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας, για την διαβίβαση τους στην Τράπεζα/ες χρηματοδότησης της επιλογής σας κλπ.
ε) εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε όχημα με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing ), για την διαβίβαση τους στην εταιρεία/ες leasing της επιλογής σας
στ) εφόσον επιθυμείτε να μισθώσετε ένα όχημα (leasing), για τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας
ζ) για την εκπλήρωση όλων των εκ του νόμου υποχρεώσεων μας, για να ανταποκρινόμαστε σε νομικές διαδικασίες/αιτήσεις από αρμόδιες Αρχές για παροχή πληροφοριών (ενδεικτικά, για αδικήματα/παραβάσεις/πρόστιμα του ΚΟΚ/ Ποινικού Κώδικα κλπ.)
η) εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διενέργεια έρευνας αγοράς.
θ) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας σχετικά με την τεχνική εξυπηρέτηση οχήματός σας (πχ. για την συντήρηση, για την επισκευή οχήματος/ων, για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου, για την παροχή υπηρεσίας εντός εγγύησης κλπ.)
ι) για την αίτησή σας για προσφορά ή αγορά ασφαλιστικού προϊόντος

 

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ–ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ–ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Τα προσωπικά σας δεδομένα για τους υπό στοιχεία α ,β και θ σκοπούς, όποτε χρειάζεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες που τυχόν μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον σχετικό σκοπό. Για τον υπό στοιχεία δ) σκοπό, θα διαβιβαστούν στην Τράπεζα/ες χρηματοδότησης της επιλογής σας/σε εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Για τον υπό στοιχεία ε) σκοπό, θα διαβιβαστούν στην εταιρεία/ες leasing της επιλογής σας. Για τον υπό στοιχεία στ) σκοπό, θα διαβιβαστούν στην εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Για τον υπό στοιχεία ζ) σκοπό , θα διαβιβαστούν στην εκάστοτε αρμόδια Αρχή. Για τον υπό στοιχεία η) σκοπό, εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, εκτός από την Χαροντάκης α.ε. και την Σφακιανάκης ΑΕΒΕ και σε εταιρείες που της παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον άνω σκοπό, ενδέχεται να διαβιβαστούν ή/και σε λοιπές εταιρείες του Ομίλου Σφακιανάκη και σε εταιρείες που τους παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον άνω σκοπό. Για τον υπό στοιχεία ι) σκοπό, θα διαβιβαστούν σε ασφαλιστική εταιρεία/ες της επιλογής σας καθώς και σε πράκτορες ασφάλισης της επιλογής σας.

Θα λάβουμε την ρητή συγκατάθεσή σας πριν μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.
Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουν να σας στέλνουν μηνύματα μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται

Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης ή διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων, απαιτούμε από όλους τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με το νόμο. Δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Ως πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών αναφέρονται οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληροφορικής και συστημάτων, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(ΕΟΧ).
Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές ή εργολάβους μας. Τα εδάφη εκτός ΕΟΧ μπορεί να μην έχουν ισοδύναμη νομική προστασία με αυτά του ΕΟΧ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι εκτός του ΕΟΧ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι λογικά απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία.
Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ.

5. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται και διαβιβάζονται με ασφάλεια και κάθε συναλλαγή προστατεύεται με την κατάλληλη τεχνολογία. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη πρόσβαση.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εργολάβους και άλλους τρίτους που είναι απολύτως απαραίτητο, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς για τυχόν παραβίαση και εσάς σε περίπτωση που αξιολογηθεί σε υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος που διατρέχετε από τυχούσα παραβίαση.

6. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους ως άνω σκοπούς και για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού. Ενώ, όπου έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την ανάκληση της εκ μέρους σας.

Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, την φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα εντός των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετατρέπουμε σε ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679), ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:

α)Να ζητήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε διορθωμένα τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
Να ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχετε επιδείξει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω) Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα της διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής σας.

Να ζητήστε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από μας να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια: (α) αν θέλετε να προσδιορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όπου η χρήση των δεδομένων δεν είναι σύννομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε. (γ) όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, εφόσον τα χρειάζεστε για να στοιχειοθετήσετε νομικές αξιώσεις. ή (δ) έχετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νόμιμους λόγους για να το χρησιμοποιήσουμε.

β) Να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
γ) Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε με συγκατάθεση ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
δ) Να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας συμβουλέψουμε αν αυτό συμβαίνει τη στιγμή που θα αιτηθείτε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτείται συνήθως χρέωση.
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια λογική χρέωση αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.
Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας και να επιταχύνουμε την απάντησή μας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε δεόντως.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε στο 28210 96026
Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr
Θα εκτιμούσαμε όμως την επιλογή σας, να μας μεταφέρετε τις ανησυχίες σας προτού επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, επομένως σε πρώτο στάδιο επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο τηλ.: 28210 96026 είτε στο email : info@suzukichania.gr για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας.