Διασύνδεση Smarphone με Οθόνες
λοιπών μοντέλων της Suzuki

DISPLAY AUDIO SWACE

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

DISPLAY AUDIO ACROSS

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

  • : Διαθέσιμο
  • : Μερικώς διαθέσιμο
    Μερικές εφαρμογές δε λειτουργούν όπως αναμένεται, υπό ορισμένες συνθήκες
  • : Μη διαθέσιμο

Παρατηρήσεις:

  • * Για αυτή την δοκιμή διαλειτουργικότητας χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα. Δε δίνεται καμία εγγύηση διαλειτουργικότητας για άλλα κινητά τηλέφωνα του ίδιου μοντέλου.
  • * Αυτό το αποτέλεσμα δοκιμής είναι επιβεβαιωμένο, υπό ορισμένες συνθήκες, μέχρι τις 24/2/2021.
  • * Ανάλογα με το μοντέλο κινητού τηλεφώνου, οι προδιαγραφές του μπορεί να αλλάξουν μετά την επιβεβαίωση της διαλειτουργικότητας, και οι σχετικές πληροφορίες να αλλάξουν.
  • * Ο έλεγχος της διαλειτουργικότητας αφορά το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του τηλεφώνου και της οθόνης, και δεν αξιολογεί την ποιότητα κλήσης, την δυνατότητα επικοινωνίας, κ.λ.π.
  • * Τα μοντέλα τηλεφώνων τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ούτε έχει επιβεβαιωθεί η συνδεσιμότητά τους, δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις