ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ SUZUKI

Το περιβαλλοντικό όραμα της Suzuki για το 2050

Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και το μέλλον του πλανήτη μας απασχολούν όλο και περισσότερο, στη Suzuki έχουμε σχέδιο! Και όχι ένα απλό σχέδιο, αλλά ένα δυνατό όραμα, το οποίο εκτείνεται μέχρι το 2050!

Φιλοσοφία του; «Μικρότερα, ελαφρύτερα, λιγότερα, συντομότερα, φιλικότερα».

Και πώς αποκωδικοποιείται; «Μικρότερα και ελαφρύτερα αυτοκίνητα, κατασκευασμένα με λιγότερους πόρους, σε λιγότερο χρόνο και με όσο το δυνατόν πιο φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον».

Με αυτή τη φιλοσοφία, στη Suzuki σχεδιάζουμε και παράγουμε όλα μας τα αυτοκίνητα, εκφράζοντας έμπρακτα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον και την κοινωνία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες που πρεσβεύουμε εδώ και 100 χρόνια.

 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
  ΑΛΛΑΓΗ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
 • ΥΔΑΤΙΝΟΙ
  ΠΟΡΟΙ
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ
  ΠΟΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Χαμηλότερες εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητά μας
40% ΜΕΙΩΣΗ των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων στη βάση Well-to-Wheel σε σύγκριση με το FY2010
90% ΜΕΙΩΣΗ των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων στη βάση Well-to-Wheel σε σύγκριση με το FY2010
Με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την παραγωγή
45% ΜΕΙΩΣΗ των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το FY2016.
80% ΜΕΙΩΣΗ των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το FY2016
Ανάπτυξη Ηλεκτροκίνησης
ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
των τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στα υφιστάμενα μοντέλα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ηλεκτροκίνητων μοντέλων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

 • Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε χώρα / περιοχή προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών προϊόντων
 • Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από την παραγωγή και τα προϊόντα
Ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από την παραγωγή και τα προϊόντα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μείωση κατανάλωσης νερού και καθαρισμός απορριφθέντος νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσω του καθορισμού των παραγόντων επικινδυνότητας των περιβαλλόντων υδάτων
Χρήση βιώσιμων υδάτινων πόρων, ελαχιστοποιώντας το φορτίο στο υδάτινο περιβάλλον

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

 • Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα
 • Προώθηση της ανακύκλωσης, της ανακατασκευής και της επαναχρησιμοποίησης δευτερευόντων (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα
 • Περιορισμός των αποβλήτων στα εργοστάσια παραγωγής
 • Μείωση των πλαστικών υλικών συσκευασίας
Προώθηση της μείωσης, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από την παραγωγική διαδικασία μέσω τεχνολογιών και συστημάτων ανακύκλωσης που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία και προορίζονται για παγκόσμια χρήση.

SUZUKI

ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ