Τακτικοί Έλεγχοι

Η ορθή και τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου σας είναι μείζονος σημασίας καθώς εκτός της εξασφάλισης της ασφάλειάς σας, συντελεί στην μακροζωία και στην άψογη λειτουργικότητα του αυτοκινήτου σας. Οι έλεγχοι* που πρέπει να γίνονται συχνά και οπωσδήποτε πριν από ένα ταξίδι είναι, συνοπτικά, οι ακόλουθοι:Σύστημα ψύξης κινητήρα:

Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και αν χρειαστεί προσθέστε ψυκτικό υγρό. Μην οδηγείτε ποτέ χωρίς υγρό στο κύκλωμα ψύξης καθώς σε αυτή την περίπτωση θα προκληθεί υπερθέρμανση στον κινητήρα που θα οδηγήσει στην καταστροφή του.

Σύστημα λίπανσης κινητήρα:

Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού που πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα από το ανώτερο και το κατώτερο σημείο. Αν διαπιστώσετε σημαντικότερη πτώση, συμπληρώστε με λάδι.

Συσσωρευτής (μπαταρία):

Οι τελευταίοι τύποι συσσωρευτών κλείνουν ερμητικά και δεν χρειάζονται συντήρηση. Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργική του κατάσταση μέσω της ειδικής οπής που υπάρχει πάνω στην μπαταρία. Για τους υπόλοιπους συσσωρευτές θα πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη κάθε στοιχείου και αν είναι απαραίτητο να προσθέτετε ειδικό υγρό μπαταρίας.

Υγρό φρένων:

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού το οποίο πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο σημείο. Αν παρατηρήσετε αισθητή μείωση στη δεξαμενή, συμβουλευτείτε αμέσως κάποιον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Suzuki διότι η ασφάλειά σας εξαρτάται από αυτό. Τα υγρά των φρένων αλλά και του υδραυλικού τιμονιού μπορείτε να τα ελέγξετε αλλά δεν τα συμπληρώνετε μόνος/η.

* Όλα τα παραπάνω πριν τα εφαρμόσετε, συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγξετε τους υαλοκαθαριστήρες και τα φωτιστικά σώματα:

  • Υαλοκαθαριστήρες: ελέγξτε το σύστημα υαλοκαθαρισμού και συμπληρώστε όσο νερό έχει ξοδευτεί. Προσθέστε το κατάλληλο υγρό ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο να παγώσει το νερό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το οποίο βοηθά και στον καλύτερο καθαρισμό του παρμπρίζ. Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών των υαλοκαθαριστήρων.
  • Φωτιστικά σώματα: βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά το σύστημα σήμανσης και φωτισμού, δηλαδή τα φλας, τα αλάρμ, τα φώτα πέδησης (στάσης) και οι προβολείς (φώτα θέσεως, διασταυρώσεως, πορείας -μικρά / μεσαία / μεγάλα).Για οποιαδήποτε επισκευή ή καθοδήγηση στους ελέγχους, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Suzuki ώστε να σας ενημερώσει πληρέστερα αλλά και να σας βοηθήσει στη διαδικασία ελέγχου.

 

Δείτε το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Suzuki