ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

28113-77R20-000

Περιγραφή

Με απλό και λειτουργικό σχεδιασμό, για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων