Βεβαίωση Εξοπλισμού Εισαγόμενου Μεταχειρισμένου

 

Οδηγίες στους ενδιαφερόμενους

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ δύναται να εκδώσει Βεβαίωση Εξοπλισμού Εισαγόμενου Μεταχειρισμένου Οχήματος Suzuki. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη Φόρμα Υποβολής Αίτησης σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

  • Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της Φόρμας Υποβολής Αίτησης σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09.00 έως 17.00.
  • Η έκδοση της βεβαίωσης θα πραγματοποιείται εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε τυχόν αργία κατά τη λήξη των 2 εβδομάδων η αποστολή θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 09.00 έως 17.00.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής της βεβαίωσης αποτελεί η εξόφληση του ποσού των 20€ (πλέον ΦΠΑ) αποκλειστικά βάσει του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΚΠ) που θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα παρέχετε με την Υποβολή της Αίτησης.
  • Η κατάθεση του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζικών καταστημάτων ή των υπηρεσιών web banking των ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με χρήση του ΜΚΠ.
  • Η αποστολή της σχετικής βεβαίωσης από τη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ AEBE θα γίνεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στη Φόρμα Υποβολής Αίτησης και θα συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό.
 
 

 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ