ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΜΑΣΚΑ - ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΑΡ

Χωρίς αισθητήρα ραντάρ

Κωδικός:990E0-53R11-001


Περιγραφή Για οχήματα χωρίς αισθητήρα ραντάρ, σε συνδυασμό με το διακοσμητικό μάσκας

Τιμή

134.47€