Διαδικασία Ανακύκλωσης

Οι Αρχές της SUZUKI για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Η SUZUKI MOTOR CORPORATION πιστεύει ότι για να προσφέρουμε ένα πλούσιο και καθαρό περιβάλλον στις επόμενες γενιές, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ενέργειές μας επηρεάζουν τη Γη και, κατ' επέκταση, οφείλουμε να αγωνιστούμε για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση της SUZUKI

Με βάση τις αρχές για το περιβάλλον, οι συνεργάτες της SUZUKI εργάζονται για τη μείωση της επίδρασης, που έχουν τα προϊόντα της SUZUKI στο περιβάλλον και ερευνούν συστηματικά τρόπους για την πλέον αποτελεσματική χρήση των περιορισμένων πόρων της Γης.

Όσον αφορά στα Οχήματα Τέλους Ζωής (ΟΤΖ), οι συνεργάτες της SUZUKI δεν είναι μόνο τυπικοί με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε κράτος, αλλά επί πλέον, σχεδιάζουν προϊόντα με κατά το δυνατόν ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον.

Για να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια, τα Τμήματα Ανάπτυξης και Σχεδίασης της SUZUKI ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες με τους προμηθευτές της SUZUKI, ενώ ενεργή συμμετοχή έχουν και οι διανομείς SUZUKI σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις ακόλουθες τρεις δραστηριότητες για τα Οχήματα Τέλους Ζωής (ΟΤΖ):

 
 

1. Σχεδιασμός Προϊόντων για Ανακύκλωση (ΣΠΑ)

Όταν ένα προϊόν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να ανακυκλωθεί έτσι, ώστε να διαφυλάσσονται οι ενεργειακοί πόροι και να μειώνονται τα απορρίμματα προς το περιβάλλον.

Κατά το σχεδιασμό των προϊόντων της, η SUZUKI εφαρμόζει πιστά τις αρχές, οι οποίες παρουσιάζονται εν συντομία στο παρακάτω διάγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, τα προϊόντα που κατασκευάζει διευκολύνουν την ανακύκλωση, μειώνοντας συνεχώς τη χρησιμοποίηση υλικών, τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Μειώνοντας τις Επιβλαβείς Ουσίες

Η SUZUKI αποφεύγει τη χρήση επιβλαβών ουσιών και έχει ήδη καταργήσει τη χρήση του νιτρικού οξέος στο σύστημα των αερόσακων, του αμίαντου και ορισμένων χλωροφθορανθράκων (CFC). Με δική της πρωτοβουλία, από το 1977 έχει μειώσει την ποσότητα του μολύβδου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Επίσης, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, πρόκειται να μειώσει τις επιβλαβείς ουσίες (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος και εξασθενές χρώμιο) σε οχήματα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ΟΤΖ (2000/53/EΕ).


Παραδείγματα Δραστηριοτήτων

 1. Χρήση βαφής χωρίς μόλυβδο
  Στα εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων SUZUKI για τις αγορές της Ευρώπης, της Ιαπωνίας καθώς και της Β. Αμερικής έχει καταργηθεί η χρήση χρωμάτων βαφής που περιέχουν μόλυβδο. Αντίστοιχα μέτρα πρόκειται να ληφθούν και για τις υπόλοιπες αγορές.
 2. Χρήση χάλυβα χωρίς μόλυβδο για την κατασκευή των δεξαμενών καυσίμων
  Η SUZUKI έχει εξελίξει μία δεξαμενή καυσίμου, που κατασκευάζεται από χάλυβα χωρίς μόλυβδο, αντί για χάλυβα που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και περιείχε μόλυβδο και κασσίτερο.

Κατασκευάζοντας Οχήματα για Εύκολη Αποσυναρμολόγηση

Ο τρόπος με τον οποίο η SUZUKI κατασκευάζει τα προϊόντα της, κάνει την αποσυναρμολόγησή τους ευκολότερη. Αυτό γίνεται με τη χρησιμοποίηση εξαρτημάτων, που αποτελούνται από ένα μόνον υλικό, γίνεται επίσης με τη μείωση του αριθμού των σημείων στήριξης και με την καλύτερη ομαδοποίηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Επίσης, τα πλαστικά και τα ελαστικά εξαρτήματα χαρακτηρίζονται με συμβολισμούς κατά ISO, για να δηλώσουν ποια εξαρτήματα και υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν και να ανακτηθούν.

Προάγοντας την Ανακύκλωση των Υλικών

Η SUZUKI χρησιμοποιεί ενοποιημένα εξαρτήματα έτσι, ώστε η ανακύκλωση τους να γίνεται ευκολότερα. Επίσης, αυξάνει τη χρησιμοποίηση εξαρτημάτων, που είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Η SUZUKI σχεδιάζει εξαρτήματα που είναι συμπαγή και ελαφρά, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των απορριμμάτων από τα ΟΤΖ.

 
 
 

2. Παροχή Πληροφοριών για την Αποσυναρμολόγηση

Η SUZUKI παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση των ΟΤΖ, μέσω του συστήματος IDIS (Διεθνές Σύστημα Πληροφοριών Αποσυναρμολόγησης). Το σύστημα IDIS παρέχει για κάθε μοντέλο στον αποσυναρμολογητή πληροφορίες, οι οποίες διευκολύνουν την προεργασία και επιτρέπουν την αναγνώριση των μη μεταλλικών εξαρτημάτων προς ανακύκλωση.

Το CD-ROM IDIS περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποσυναρμολόγηση των ΟΤΖ:

 • Προεργασία (υγρών, μπαταριών...)
 • Περιεχόμενο εξαρτημάτων (υλικά, βάρη...)
 • Θέση τοποθέτησης εξαρτημάτων
 • Πληροφορία εργαλείων αποσυναρμολόγησης
 • Επιπρόσθετες πληροφορίες

3. Δίκτυο παραλαβής Οχήματα Τέλους Ζωής (ΟΤΖ)

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι χώρες - μέλη θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την απόσυρση των ΟΤΖ. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται υπό ολοκλήρωση.

Μόλις υπάρξουν τελικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε από αυτή την ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση, που έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.