Η Suzuki αναπτύσσει μια τεχνολογία για την επαναχρησιμοποίηση των μικρών μπαταρίων ιόντων λιθίου στην Ιαπωνία

Για άλλη μια φορά, η SUZUKI αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από τη δράση της ότι μάχεται για ένα καλύτερο περιβάλλον! Έτσι, στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής της δραστηριότητας η SUZUKI ανέπτυξε μια καινοτόμο τεχνολογία για την επαναχρησιμοποίηση μικρών μπαταριών ιόντων λιθίου στην Ιαπωνία. Οι μπαταρίες συλλέγονται από λειτουργικά οχήματα τα οποία οδηγούνται προς απόσυρση με στόχο να τροφοδοτήσουν τη φωταγώγηση των δρόμων της Ιαπωνίας μέσα από την ηλιακή ενέργεια. Η SUZUKI σκοπεύει να δημοσιοποιήσει την πρωτοποριακή της τεχνολογία έτσι ώστε πάνω σε αυτή την πατέντα να δημιουργηθούν και άλλες νέες τεχνολογίες που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας.