Ίδρυση νέας θυγατρικής από την Suzuki Motors Corporation στην Myanmar

Η Suzuki Motors Corporation ιδρύει στην Myanmar μια 100% θυγατρική εταιρεία με στόχο την επαναφορά της γραμμής παραγωγής αυτοκινήτων που είχε σταματήσει το 2010.

Η νέα εταιρεία έχει προγραμματιστεί να παράγει οχήματα στο υφιστάμενο εργοστάσιο στην Yangon, ενώ η έναρξη της παραγωγής αναμένεται να ξεκινήσει το Μάιο του 2013. Παράλληλα σχεδιάζεται η ενίσχυση τόσο της παραγωγής όσο και των πωλήσεων στην Myanmar, ακολουθώντας την ανάπτυξη στις υποδομές. 

Δείτε περισσότερα εδώ.