Μεριμνούμε για την ασφάλεια πελατών και προσωπικού

Με αφορμή τα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση του κορονοϊού (Covid-19), η επιχείρηση «Αυτοκίνητα Χαροντάκης» προσθέτει μία καινοτόμα υπηρεσία για τους πελάτες της

Ειδικά για άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες παρέχεται η δυνατότητα να γίνει κατ’ οίκον παραλαβή και παράδοση του οχήματός τους προσφέροντας ταυτόχρονα και την απολύμανση του.

Η υπηρεσία απολύμανσης του εσωτερικού του αυτοκινήτου παρέχεται παράλληλα και σε οποιονδήποτε την επιθυμεί με χρήση ειδικού εγκεκριμένου απολυμαντικού κατάλληλου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, των ιστοτόπων μας  και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί:

• Παροχή κάθε φύσεως πληροφορίας σχετικά με όλα τα αυτοκίνητα της γκάμας.

• Αποστολή ηλεκτρονικά κάθε προιοντικού εντύπου, οικονομικής προσφοράς, παραγγελίας και διεκπεραιωτικών εγγράφων

• Αποστολή ηλεκτρονικά κάθε παραστατικού πώλησης

• Διεκπεραίωση απομακρυσμένα χρηματοδοτικών συναλλαγών, δανειακών αιτήσεων και συμβάσεων

• Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω κάρτας ή web banking για όλα τα τμήματα

• Κλείσιμο ραντεβού με το τμήμα πωλήσεων ή συνεργείου

• Ενημέρωση, προσφορά, παραγγελία και αποστολή ανταλλακτικών απομακρυσμένα

• Σύνολο διαδικασιών τεχνικής εξυπηρέτησης απομακρυσμένα -παραλαβή αυτοκινήτου, αποστολή εντολής εργασίας, εκτίμηση, διαχείριση κόστους, επισκευή, παράδοση , αποστολή παραστατικών, πληρωμή.

Η ασφάλεια των πελατών και η ασφάλεια του προσωπικού είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρηση. Με στόχο την άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19) στις εγκαταστάσεις, έχουν ληφθεί μια σειρά από πρόσθετες προφυλάξεις που περιλαμβάνουν:

• Έμφαση στην καθημερινή καθαριότητα στους χώρους εργασίας και στα εκθέματά με ισχυρά και εγκεκριμένα απολυμαντικά

• Καθαρισμός των αυτοκινήτων μετά από κάθε δοκιμαστική οδήγηση με κατάλληλα απολυμαντικά

• Χρήση προστατευτικών καλυμμάτων στα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο συνεργείο

• Προμήθεια απολυμαντικών υλικών σε όλα τα τμήματα εργασίας για την απολύμανση των χεριών και επιφανειών, παροχή γαντιών σε όλους τους εργαζομένους για την προστασία των άκρων.

• Συχνή ενημέρωση του προσωπικού, τόσο για τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά του ιού, όσο και για τους τρόπους προφύλαξης και παρότρυνση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, όπως το συστηματικό πλύσιμο των χεριών, την αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τα μάτια και τη μύτη, κ.ο.κ..

Τέλος, σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία απολύμανσης, όλοι οι χώροι της επιχείρησης απολυμάνθηκαν με χρήση ειδικών και πιστοποιημένων μέσων.