Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 (Απρίλιος-Δεκέμβριος 2012) του Ομίλου Suzuki Motor Corporation

  • Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για πρώτη φορά για δύο συνεχόμενες περιόδους.
  • Θετική προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων επιλεγμένων μεγεθών κερδοφορίας. 

Ο Όμιλος Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2012 καταγράφοντας αύξηση, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν σε ¥1.822,8 δισ. έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ ενισχυμένα κατά 19,2% ήταν και τα καθαρά αποτελέσματα. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων εντός Ιαπωνίας, παρά την πτώση του κύκλου εργασιών στις αγορές εξωτερικού λόγω της ανατίμησης του γιεν και της στασιμότητας που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Ο τομέας αυτοκινήτων ενισχύθηκε σημαντικά λόγω της αύξησης των πωλήσεων στην αγορά της Ιαπωνίας και την ενίσχυση του προϊοντικού μείγματος με προϊόντα. Αξιοσημείωτη είναι και η ενίσχυση των λειτουργικών κερδών του εν λόγω τομέα, τα οποία ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα που είχαν ανέλθει ποτέ λειτουργικά κέρδη τρίτου τριμήνου, ως αποτέλεσμα πέραν των ανωτέρω, και της αύξησης των πωλήσεων στην Ινδία και την Ινδονησία. Ο τομέας των μηχανών παρουσίασε πτώση λόγω των μειωμένων πωλήσεων στην Ευρώπη και την Ασία

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, η Suzuki προχώρησε σε θετική προς τα πάνω αναθεώρηση επιλεγμένων μεγεθών κερδοφορίας. 

Δείτε περισσότερα εδώ.