Περιβαλλοντικό όραμα Suzuki 2050

Η Suzuki αποδεικνύει γι΄άλλη μια φορά ότι παραμένει πιστή στο όραμά της για την παραγωγή οχημάτων με σχεδόν μηδενική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Με την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας στο Gujarat, επιτυγχάνει 6% περαιτέρω μείωση στις εκπομπές ρύπων.

Η Suzuki Motor ανακοίνωσε την έναρξη προμήθειας αιολικής και ηλιακής ενέργεια για το εργοστάσιο παραγωγής της στο Gujarat της Ινδίας μετά από συμφωνία με τοπικό πάροχο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτή την κίνηση, η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τον κλάδο αυτοκινήτου της μάρκας, φαίνεται να έχει μειωθεί κατά περίπου έξι τοις εκατό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Suzuki θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από μια 17,6 MW υβριδική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή. Η μονάδα της Gujarat είναι η πρώτη του Suzuki Group που υιοθετεί ένα τέτοιο σχήμα συνεργασίας και στο άμεσο μέλλον θα ακολουθήσουν εντατικότερες ενέργειες σε αυτό τον τομέα.