Το περιβαλλοντικό όραμα της Suzuki για το 2050

Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και το μέλλον του πλανήτη μας απασχολούν όλο και περισσότερο, στη Suzuki έχουμε σχέδιο! Και όχι ένα απλό σχέδιο, αλλά ένα δυνατό όραμα, το οποίο εκτείνεται μέχρι το 2050!

Φιλοσοφία του; «Μικρότερα, ελαφρύτερα, λιγότερα, συντομότερα, φιλικότερα».

Και πώς αποκωδικοποιείται; «Μικρότερα και ελαφρύτερα αυτοκίνητα, κατασκευασμένα με λιγότερους πόρους, σε λιγότερο χρόνο και με όσο το δυνατόν πιο φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον».

Με αυτή τη φιλοσοφία, στη Suzuki σχεδιάζουμε και παράγουμε όλα μας τα αυτοκίνητα, εκφράζοντας έμπρακτα τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον και την κοινωνία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες που πρεσβεύουμε εδώ και 100 χρόνια.

Ποιοι είναι οι στόχοι μας για το 2050;

 • η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • η προστασία της ατμόσφαιρας
 • η προστασία των υδάτινων πόρων
 • και η εξοικονόμηση πόρων

Κλιματική Αλλαγή

CO2 από τη χρήση των προϊόντων

Ορόσημο 2030
40% Μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων στη βάση Well-to-Wheel σε σύγκριση με το FY2010

Όραμα 2050
90% Μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων στη βάση Well-to-Wheel σε σύγκριση με το FY2010

Υπεύθυνα
Υπεύθυνα

CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα

Ορόσημο 2030
45% Μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το FY2016.

Περιβαλλοντικό όραμα 2050
80% Μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το FY2016

Υπεύθυνα

Σύγκριση μεταξύ περιβαλλοντικών επιδόσεων της Suzuki και του συνολικού μέσου όρου των επιβατικών αυτοκινήτων.

 
 

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχος μας, να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, που θα εκπέμπουν μειωμένους ρύπους CO2 κατά 40% το 2030 και κατά 90% το 2050. Παράλληλα, η λειτουργία των εργοστασίων μας θα παρουσιάζει επίσης μείωση των εκπομπών CO2 κατά 45% το 2030 και κατά 80% το 2050.

 
 

Προστασία της Ατμόσφαιρας

Προστασία της Ατμόσφαιρας

Μέχρι το 2030 να έχουμε επιτύχει:

 • Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε χώρα / περιοχή προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών προϊόντων
 • Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από την παραγωγή καιτα προϊόντα

Περιβαλλοντικό όραμα 2050
Ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από την παραγωγή και τα προϊόντα.

 
 

Υδάτινοι πόροι

Ορόσημο 2030
Εφαρμογή μειωμένης κατανάλωσης νερού και καθαρισμό του απορριφθέντος νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσω του καθορισμού των παραγόντων επικινδυνότητας των περιβαλλόντων υδάτων μέχρι το 2030.

Περιβαλλοντικό όραμα 2050
Χρήση βιώσιμων υδάτινων πόρων, ελαχιστοποιώντας το φορτίο στο υδάτινο περιβάλλον έως το 2050

 
 

Εξοικονόμηση Πόρων

Ορόσημο 2030

 • Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα
 • Προώθηση της ανακύκλωσης, της ανακατασκευής και της επαναχρησιμοποίησης δευτερευόντων (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα
 • Περιορισμός των αποβλήτων στα εργοστάσια παραγωγής
 • Μείωση των πλαστικών υλικών συσκευασίας

Περιβαλλοντικό όραμα 2050
Προώθηση της μείωσης, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από την παραγωγική διαδικασία μέσω τεχνολογιών και συστημάτων ανακύκλωσης που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία και προορίζονται για παγκόσμια χρήση.